>
Strona główna
Dzisiaj jest 22-3-2019

CZERWONY SZLAK
"Szlak walk partyzanckich" 22 km. Trasa prowadzi skrajem Puszczy Białowieskiej, w las skręca przy osiedlu leśników przy ul. Celnej. W pobliżu szlaku,(kw. 330) znajduje się prawosławna kaplica i źródełko znane pod nazwą Krynoczka.
Na szlaku , w kwadracie 211 znajduje sięobelisk poświęcony partyzantom z okresu II wojny światowej. Następnie szlak biegnie przez utworzony w 1961 r. rezerwat Lipiny, służący zachowaniu jedynego na terenie Puszczy Białowieskiej stanowiska dębu bezszypułkowego, a dalej, w rezerwacie Szczekotowo przecina rzekę Łutownię, gdzie widoczny jest powrót lasu na tereny odlesione.
Rezerwat Szczekotowo chroni zabytki archeologiczne; znajduje się tu największe skupisko kurhanów osadnictwa - zagony porośnięte lasem. Dominującym typem lasu jest grąd. Za rezerwatem szlak prowadzi Traktem Lipińskim do wsi Świnoroje, gdzie można przejść ścieżką dydaktyczną "Pod dębami" Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Puszczy Białowieskiej". Szlak kończy się w Narewce.


ZDJĘCIA W GALERIACH POKAZUJĄ SIĘ
PO OK. 10 SEKUNDACH


Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery