>


Strona główna
Dzisiaj jest 22-9-2023

Kurhany


Historia działalności człowieka w Puszczy Białowieskiej sięga czasów dużo wcześniejszych, niż słynne polowanie Władysława Jagiełły przed wielką wojną z zakonem krzyżackim. Dokumentują to wczesnośredniowieczne(X-XIII w.) cmentarzyska rozsiane na całym terenie Puszczy. Nie wiadomo ile mogił kryje w sobie Puszcz Białowieska. Do chwili obecnej zarejestrowano blisko 550 kurhanów wczesnośredniowiecznych. Przyczyniła się do tego kilkusetletnia ochrona tego obszaru jako dóbr carskich i królewskich. To co ocaliło przyrodę, pozwoliło też na zachowanie do naszych czasów śladów dawnego użytkowania puszczy. Pod ich osłoną przechowały się ślady najdawniejszego osadnictwa: ledwie czytelne drogi, cmentarzyska - kurhany, oraz kamienne kręgi lub czworoboki. Z czasem u kolejnych pokoleń mieszkańców puszczy zacierała się pamięć, czym są owe, słabo widoczne pomiędzy drzewami i na śródleśnych polach, kopce. Intrygowały one jednak i często dawały początek miejscowym legendom. Puszczę Białowieską swego czasu zamieszkiwały plemiona wschodnio- i zachodniosłowiańskie. W ciągu kilku wieków wspólnego zamieszkiwania, nastąpiło wymieszanie kultur i obrządków pogrzebowych. Cmentarzyka pozostawione przez Mazowszan zazwyczaj składają się z grobów płaskich, obłożonych na powierzchni kamieniami, inne zaś plemiona usypywały zmarłym kurhany. W Puszczy obie formy występują razem. Odnajdujemy tu również wiele form pośrednich. Wskazuje to na współżycie i przenikanie się wpływów różnych plemion, na tych zalesionych, oddalonych od centrów grodowych obszarach. Tak więc zmarłych chowano pod ziemnymi kopcami lub w mogiłach przykrytych kamiennym blokiem, niekiedy też spalone kości rozsypywano na powierzchni kurhanów. Na drogę w zaświaty dawano im żywność w glinianych naczyniach. Z czasem pradawne nekropolie porosły wiekowymi drzewami. Nieistniejące już drogi od osad do cmentarzy przemierzają dziś tylko żubry i jelenie. Wiele kurhanów znajdujących się w Puszczy Białowieskiej pochodzi najprawdopodobniej z XIII w.
(TABLICA INFORMACYJNA - NADLEŚNICTWO BROWSK)
* UROCZYSKO SZACKIE - GALERIA
* REZERWAT SZCZEKOTOWO - GALERIA
Uroczysko Szackie - film
Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery