>


Strona główna
Dzisiaj jest 22-9-2023

Narewka


Początki osady Narewka wiążą się z założeniem rudni w dobrach Narewka. Założono ją przed rokiem1639, na prawym brzegu rzeki. Był to mały zakład przetwarzający w piecach dymarskich rudnię darniową, która obficie występuje glebach błotnistych łąk doliny rzecznej. Otrzymane żelazo na miejscu było przetwarzane na różne przedmioty. Energii do poruszania urządzeń kuźniczych dostarczała przepływająca woda, poruszająca koło wodne.

Osada otrzymała nazwę od rzeki. Lokalizacja osady sprzyjała jej rozwojowi. Położona była nad spławną rzeką, tu zwożono drewno i inne dobra leśne, by spławiać je Narewką i dalej Narwią do Wisły. W pobliżu przecinały się szlaki komunikacyjne (z Grodna i Próżan do Bielska Podlaskiego i Kamieńca Litewskiego). W 1777 r. król Stanisław August Poniatowski ufundował w Narewce katolicki kościół filialny p.w..św. Jana Chrzciciela. Na początku XIX w. układ przestrzenny miejscowości był bardzo prosty: dwie krzyżujące się ulice, dające początek zwartej zabudowie. Przy skrzyżowaniu funkcjonowały najważniejsze instytucje miejscowości: kościół z plebanią, zajazd, karczma. We wschodniej części osady, przy trakcie prowadzącym do Prużan, założony został folwark z dworem i wsią. Folwark ten w I połowie XIX w. przeszedł na własność Skarbu Państwa. Na rozparcelowanych gruntach osiedlili się Żydzi, przybyli tu z Orli i Próżan. Zajmowali się rzemiosłem i handlem. Wzniesiona została duża synagoga kryta dwuspadowym dachem. W północno-wschodnim skraju miejscowości, na wzniesieniu powstał kirkut. Obecnie na powierzchni 1 ha. zachowało się ok. 150 macew. W 1879 r. liczba mieszkańców Narewki wynosiła 863 osoby w tym 778 religii mojżeszowej.
Za udział w powstaniach listopadowym i styczniowym (1831, 1863) mieszkańcy Puszczy Białowieskiej byli represjonowani. W 1844 r. konfiskacie uległy dobra ziemskie parafii katolickiej w Narewce. W 1864 r. podjęto decyzję o budowie w Narewce cerkwi prawosławnej, którą wyświęcono trzy lata później. W 1908 r. katolicy mieszkający w Narewce zyskali zgodę na reaktywowanie parafii katolickiej i budowę nowego kościoła. Świątynię wzniesiono w nowym miejscu, na drugim brzegu rzeki Narewki p.w.św. Jana Chrzciciela w 1914 r. Spłonęła ona pod koniec lat 60-tych XX w. Nowy , wybudowany w latach 1970-73 kościół zlokalizowano w miejscu poprzedniej świątyni.
W okresie międzywojennym miejscowość pełniła rolę centrum handlu i zaplecza rzemieślniczego na potrzeby rynku lokalnego. Była też ważnym ośrodkiem religijnym dwóch religii: chrześcijańskiej (katolicyzm i prawosławie) i judaizmu. Tragiczne wydarzenia obu wojen światowych zmieniły skład narodowościowy mieszkańców Narewki. Z "bierzeństwa" po I wojnie światowej nie powróciło wielu prawosławnych mieszkańców, w latach 1941-43 ludność żydowska została wymordowana przez hitlerowskie władze III Rzeszy (Holokaust).
ŹRÓDŁO-TABLICA INFORMACYJNA W NAREWCE
*GALERIA
*
Parafia św. Jana Chrzciciela
Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy
Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery