>


Strona główna
Dzisiaj jest 22-9-2023

Lady


Nazwa wsi Lady wywodzi się od określenia pola wydartego puszczy (lędo, lędzina). Dawniejna nie wielkiej śródleśnej polanie usytuowane było centrum administrowanie Puszczą Bielską.. W 1559 r. założono tu folwark, gdzie był "młyn o jednym kole i stawek", a wiek później wspomina się jeszcze o wiatraku. Od folwarku , który był siedzibą leśniczego bielskiego, imię wziął jedyny ocalały z karczowania fragment Puszczy Bielskiej - Puszcza Ladzka. W XIX w. wieś miała 16 chat żyło tam162 mieszkańców Dziś mieszka tu około 60 osób.
Jest tu nie wielki zbiornik retencyjny na rzece Łoknicy, nazywanej przez mieszkańców Kuraszanką.Przebiegająca po wysoczyźnie droga jest pozostałością starego traktu z Bielska Podlaskiego do Białowieży. Nie daleko wsi Lady, ale już na polach Kuraszewa, w latach 30-tych XX w. "obiawiło się" źródełko ze świątą woda. W 1942 r. w jego sąsiedztwie zbudowano cerkiewką p.w. św. św. 7 Braci Machabeuszy. Do ułożenia fundamentu użyto wielu kamieni z pobliskiego "Zamczyska" (cmentarzyska ciałopalnego datowanego na XI-XII w.). Drewno na zrąb ścian i więźbę dachową częściowo pochodziło ze starej dzwonnicy cerkwii w Kuraszewie. Iniciatorem budowy kapliczki był Teodor Pawluczuk, nazywany Fiedią Ślepcem. Był postacią bardzo charyzmatyczna, obdarowana siłą nakłaniania ludzi do modlitwy. Nie był kapłanem, jednak swoją osobą zaświadczał o znaczeniu modlitwy. Według relacji mieszkańców ślepy starzec Fiedia uzdrowił wielu chorych szepcąc modlitwy i jako lekarstwo podając im wodę ze źródełka. Zjednywał tym sobie coraz więcej zwolenników. Rosła sława uzdrawiającej wody ze źródełka. Władze komunistycznej Polski (czasy PRL-u) krytycznie odnosiły się do inicjatora budowy kaplicy. Był on zastraszany i przeprowadził się w okolice wsi Czeremcha. Ludzie nadal wierzyli w uzdrawiającą moc wody ze źródełka, zaczęli przynosić drewniane krzyże i ustawiać w pobliżu.
Dziś źródełko jest otoczone wieloma większymi i mniejszymi, starymi i nowymi symbolami wiary prawosławnej. Nabożeństwa odprawiane tu w dniu św.św. 7 Braci Machabeuszy 14 sierpnia przyciągają coraz więcej pielgrzymów.

TABLICA INFORMACYJNA WE WSI lADY
 FOTO

 FOTO

 FOTO

 FOTO

 FOTO

 FOTO

 FOTO

 FOTO

 FOTO* WIĘCEJ ZDJĘĆ

Lady-Św. źródło
Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery