>


Strona główna
Dzisiaj jest 22-9-2023

Morze


Wieś powstaŁa w czasie pomiary włócznej przeprowadzonej na przełomie lat 60-70 XVI w. Możliwe że została założona jako kolonia innej miejscowości o tej samej nazwie, która znajdowała się w obecnym powiecie siemiatyckim. W przypadku tworzenia nowych osad często postępowano w ten sposób.
Określoną ilość mieszkańców danej miejscowości przesiedlano na nowe miejsce, które otrzymywało taką samą nazwęjak wieś, z której przybyli osadnicy.

Wdług innej wersji teren, na którym powstała wieś, już wcześniej mógł być nazywany Morzem, a mieszkańcy nowej miejscowości mogli pochodzić z okolicznych już istniejących wsi (m.in. Czyże, Kojły, Dubicze). Według relacji mieszkańców nazwa ta wzięła się od nisko położonych terenów, które w czasie deszczów były zalewane wodą.

W odróżnieniu od sąsiednich Krywiatycz, które należały do prywatnej włości orlańskiej, Morze wchodziło w skład dóbr królewskich. W 1576 r. mieszkańcy korzystali z 30 włók gruntów, była tu też karczma. Wieś toczyła w tym czasie spór z sąsiednim Zbuczem o 6 włók ziemi. W 1586 r. Anna Jagiellonka rozstrzygnęła spór na korzysć morzan. Nieopodal Morza przy drodze do Starego Kornina, znajduje się cmentarzz cerkwią p.w. św. Tekli.Cerkiew wzniesiona w roku 1810, spłonęła w wyniku działań wojsk radzieckich (II w.ś.).Została ona odbudowana w latach 40-tych XX w.
We wsi zachowało się drewniane budownictwoz XIX w.

(TABLICA INFORMACYJNA W MORZU)


* GALERIA
Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery