>


Strona główna
Dzisiaj jest 22-9-2023

Bernacki MostOsada położona w malowniczych ostępach Puszczy Białowieskiej nad rzeką Jabłoniówką, która stanowi umowną granicę oddzielająca od Puszczy Ladzkiej (będącą pozostałością po dawnej Puszczy Bielskiej). Jabłoniówka w XVI wieku była rzeką graniczną między Koroną i Litwą.
Wieś założona w 1761 r. na uroczysku Osowe przez Augusta Bernackiego, która była jego dożywotnią własnością. Była to typowa wieś osocka, strzegąca od strony północnej dostępu do Puszczy Białowieskiej.Osada później trafia w ręce osadników tatarskich-rodziny Ajdziukiewiczów.
W XIX wieku, w okresie powstawania nowych dworów powstaje dwór w Bernackim Moście. W roku 1843 właścicielem dworu jest Kazimierz Wołoncewicz. Pod koniec tego wieku osiedla się tu kilku osadników niemieckich związanych z nazwiskiem Lange. Ostatni potomek z tej rodziny żył we wsi do roku 1996.
Ostatni niemieccy osadnicy opuścili wieś na początku XX w. Przenieśli się na Wołyń. Pozostałością ich pobytu są ślady po bożnicy ewangelickiej i cmentarzu.
Drugi człon nazwy wsi związany jest z mostem na rzece Jabłoniówce, który stanowił ważną przeprawę łączącą Narew z Narewką i Białowieżą. Szlak kończył się w uroczysku Stara Białowieża. Przeprawy orszaków królewskich przez most, który był mostem granicznym między Koroną a Litwą- są opisane w literaturze. Obecnie most stanowi część infrastruktury drogi powiatowej Krzywiec - Narewka (fragment trasy Białystok - Białowieża).
Okres I Wojny Światoej i Bierzeństwa w roku 1915 częściowo dotknął Bernacki Most. Po wojnie mieszkańcy wsi zajmowali się uprawą roli i pracą w lesie.
31 lipca 1941 r. mieszkańcy tej wsi, w ciągu dwóch godzin zostali zmuszeni do jej opuszczenia przez okupanta niemieckiego, w ramach akcji pacyfikacyjnych wszystkich wsi puszczańskich. Bernacki Most został splądrowany przez wojsko niemieckie, wieś spalono, a mieszkańców wysiedlono m.in. pod Białystok. Wrócili tu ponownie w lipcu 1944 r., odbudowali swoje gospodarstwa. Dzisiejsza wieś jest zamieszkała w 1/4 przez stałych mieszkańców. Obecnie jest to typowa wieś letniskowa.

TEKST NA PODSTAWIE TABLICY INFORMACYJNEJ WE WSI BERNACKI MOST


" W 255 ROCZNICĘ LOKACJI WSI BERNACKI MOST
I 75 ROCZNICĘ JEJ PACYFIKACJI PRZEZ NAZISTOWSKI 322 BATALION POLICJI W DNIU 31 LIPCA 1941 ROKU ORAZ
KU PAMIĘCI TRAGICZNIE DOŚWIADCZONYCH PRZEZ LOS CZŁONKÓW RODZIN ANDRZEJUKÓW, CHOROSZCZEWSKICH, DĄBROWSKICH, GORUSTOWICZÓW, KARPIUKÓW (5), SZERSZUNOWICZÓW ORAZ STOCKICH ZAMIESZKAŁYCH TU PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ
SPADKOBIERCY HISTORII MIESZKAŃCY BERNACKIEGO MOSTU
WÓJT GMINY NAREWKA
LIPIEC 2016 "
WIĘCEJ ZDJĘĆ
*
BERNACKI MOST I OKOLICE


Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery