>


Strona główna
Dzisiaj jest 22-9-2023

Białowieża
Cmentarz i zachowane na nim groby pozwalają współczesnym poznać przeszłość . Jest on naturalnym świadectwem historii kultury tego miejsca: zmian społecznych, wydarzeń politycznych czy zmieniających się zwyczajów.
W Białowieży zgodnie współżyją ludzie wielu narodowości , wyznań i kultur. Najlepszym tego przykładem jest cmentarz prawosławny o szczególnie ekumenicznym charakterze. Został założony w pierwszej połowie XVIII w. Zajmuje obszar ok. 4,2 ha i administrowany jest przez parafię prawosławną. Jednak pochówki na nim były i są dostępne dla zmarłych różnych wyznań , także osób niewierzących. Nie ma tu podziału na wyznaniowe kwatery.
W krajobrazie cmentarza dominuje zabytkowa drewniana kaplica prawosławna p.w. św. Cyryla i Metodego, wybudowana w 1873 r. Na białowieskim cmentarzu pochowane są osoby, które całe swoje życie związały z Białowieżą i Puszczą. Są tu groby m.in. : dr. nauk leśnych S. Borowskiego, prof. nauk przyrodniczych J.B. Falińskiego, leśnika i społecznika W. Jasińskiego, reżysera filmów animowanych P. Szpakowicza,leśnika J. Wysmułka, kapelanów prawosławnych. Innymi godnymi zainteresowania pomnikami są: grób ojca pisarza I. Newerlego (M. Abramow), czy miejsce spoczynku zamordowanego przez komunistów w 1923 r. generała J. Bułak-Bałachowicza, kwatera żołnierzy z I wojny światowej (polskich i niemieckich). Na terenie całego cmentarza, zarówno w starszej, jak i w nowej części wyróżniają się kwatery rodzinne, miejsca, gdzie obok siebie pochowani zostali kolejni potomkowie białowieskich rodów: np. Buszków, Bajków, Dackiewiczów, Lickiewiczów, Szpakowiczów, Wołkowyckich.
Najstarsze groby zaznaczone są zwykłymi odciosanymi kamieniami polnymi z ustawionymi na nich kutymi krzyżami lub mają postać kopca ziemnego z pojedynczym, wysokim, drewnianym krzyżem. Z końcem XIX w. pojawiły się "bogatsze" nagrobki gdzie kamień zastąpiono obrobionym granitem. W okresie międzywojennym rozpowszechniły się popularne go dzisiaj nagrobki morowane z piaskowca, marmuru. W nowej części znajdują się interesujące oryginalne kompozycje z korzeni. Na wielu nagrobkach widnieją inskrypcje w dwóch alfabetach: starocerkiewno-słowiańskim, rosyjskim, białoruskim, polskim, niemieckim. Zobaczyć możemy różne krzyże greckie, prawosławne, łacińskie.
W 2001 r. teren cmentarza został poszerzony o 2,2 ha gruntów przekazanych przez Radę Gminy Białowieża. W Białowieży istnieją jeszcze inne cmentarze: pozostałości po ewangelickim w czasie I wojny światowej w Parku Dyrekcyjnym i stary epidemiologiczny w obszarze rezerwatu krajobrazowego (oddział 451).

FRAGMENT TEKSTU POCHODZI Z TABLICY INFORMACYJNEJ PRZED CMENTARZEM

WIĘCEJ O CMENTARZU W BIAŁOWIEŻY
*GALERIA
*
MOGIŁA EPIDEMICZNA
Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery