>


Strona główna
Dzisiaj jest 22-9-2023

Podcerkwa


Rezerwat leśny, faunistyczny. Utworzony na podstawie zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1995 roku (Monitor Polski, Nr 33 z 17 lipca 1995 roku, poz. 401).
Położony na terenie gminy i nadleśnictwa Białowieża, na południu polskiej części Puszczy Białowieskiej (oddziały 377 i 378). Południowa granica rezerwatu opiera się o Olemburski Tryb. Około pól kilometra na zachód znajduje się rezerwat Berezowo, a około 1200 m na wschód – osada leśna Podcerkwa.
Powierzchnia rezerwatu wynosi 228,12 ha.WIĘCEJ O REZERWACIE
* GALERIA
*
Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery