>


Strona główna
Dzisiaj jest 30-9-2023

Głęboki Kąt
Celem rezerwatu jest zachowanie w naturalnym stanie fragmentu Puszczy Białowieskiej obejmującego bór świerkowy torfowcowy o charakterze borealnym. W runie rezerwatu występuje wiele gatunków roślin chronionych.    Powierzchnia rezerwatu wynosi 40,46 ha.    Siedliskowe typy lasu w rezerwacie reprezentują: bór świerkowy torfowcowy (we wschodniej części), łęg olszowo-jesionowy (w zachodniej i południowej części), grąd murszowy (na niedużej powierzchni w południowej części) oraz ols (w środkowej części oddziału 439A i w kilku miejscach w południowej części). W rezerwacie spotkamy takie gatunki drzew, jak: świerk, sosna, brzoza omszona, olsza, jesion, dąb, lipa, grab

*WIĘCEJ O REZERWACIEGALERIA 

* FILM 1 

* FILM 2 

* FILM 3
Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery