>
Strona główna
Dzisiaj jest 10-12-2018

Głęboki Kąt


Celem rezerwatu jest zachowanie w naturalnym stanie fragmentu Puszczy Białowieskiej obejmującego bór świerkowy torfowcowy o charakterze borealnym. W runie rezerwatu występuje wiele gatunków roślin chronionych. Powierzchnia rezerwatu wynosi 40,46 ha. Siedliskowe typy lasu w rezerwacie reprezentują: bór świerkowy torfowcowy (we wschodniej części), łęg olszowo-jesionowy (w zachodniej i południowej części), grąd murszowy (na niedużej powierzchni w południowej części) oraz ols (w środkowej części oddziału 439A i w kilku miejscach w południowej części). W rezerwacie spotkamy takie gatunki drzew, jak: świerk, sosna, brzoza omszona, olsza, jesion, dąb, lipa, grab. WIĘCEJ O REZERWACIE
ZDJĘCIA W GALERIACH POKAZUJĄ SIĘ PO OK. 10 SEKUNDACH >

Pokaż Hajnówka-Przewłoka-Starzyna na większej mapie


Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery