>


Strona główna
Dzisiaj jest 22-9-2023

Werstok


Wieś szlachecka, dawna wieś osoczników z Puszczy Białowieskiej. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1574 r. Nazwa Werstok to dawna nazwa Wierchstok i oznacza początek, źródło rzeczki zwanej Stok- strumienia, który wpada do rzeki Orlanki. Nazwa wsi dalej wspominana jest w zapisach sądowych z roku 1625, gdzie miejscowi chłopi skarżyli się na swoich panów.Ciemiężeni chłopi z Werstoku i okolicznych wsi byli pochodzenia ruskiego o imionach: Hryc, Wakuła,Omelan, Korniło, Waśko, Moysey, Trochim.
Cerkiew w Werstoku istniała już w XVII wieku. Dokument z 1766 stwierdza, iż w Werstoku była cerkiew. Nową cerkiew wybudowano w 1766 roku sumptem Józefa Wilczewskiego z Wilczewa (zachował się cerkiewny ewangeliarz z własnoręcznym napisem fundatora: J/ózef/ z /Wilczewa/ Wilczewski Podkomorzy Z/iemi/ W/iskiej/ prosi o modlitwy). Była to filiarna świątynia cerkwii w Dudiczach.Księgi metrykalne z lat 1798 - 1801 świadczą, że w owym czasie cerkiew była już parafialną. W 1869r. przeprowadzono jej kapitalny remont. W okresie międzywojennym cerkiew werstocka straciła status parafialnej, była filią parafii w Omelańcu (Białoruś). Stała się na powrót parafiaą w 1940 r. Po II wojnie światowej odremontowana cerkiew wzbogaciła się o nowe dzwony.W latach 1980 - 1982 przeprowadzono konserwację najstarszych ikon z II poł. XVIII w.
Znajdują się dwa cmentarze prawosławne założone w XVIII i w XIX wieku.
Wieś w 2011 roku zamieszkiwały 62 osoby.


Zabytkowa parafialna cerkiew prawosławna pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Pańskiego.

* GALERIA

LINKI
* HISTORIA WSI
* WERSTOK - DOM DOBRY (BLOG)

Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery