>


Strona główna
Dzisiaj jest 22-9-2023

ZwodzieckieOsada znajduje się tuż przy granicy nadleśnictw Hajnówka i Browsk. Nieopodal Zwodzieckich na terenie Puszczy znajduje się Bagno Derlicz - zespół dużych kompleksów torfowiskowych położonych w kwartałach: 117, 118 i 148. Wzdłuż Zwodzieckich przebiega dawna linia kolejowa Wołkowysk – Siedlce wybudowana z polecenia cara Mikołaja II w 1909 r. Przy linii kolejowej na terenie osady znajdował się budynek dawnej dróżniczówki (koszarki) pochodzący z okresu powstania tej linii. Zbudowany z drewna z typowymi ornamentami i detalami rosyjskiej sztuki ciesielskiej budynek rozebrano 12.04.2011 r.

Przysiułek powstał po przeniesieniu rodziny Szaduja zamieszkałej wcześniej we wsi Przechody w wyniku wywłaszczenia przez urzędników carskich gruntów, zabudowań mieszkalnych i gospodarczych leżących na trasie budowy linii kolejowej z Wołkowyska do Siedlec (1909 r.).

Dróżniczówka rozebrana 12.04.2011 r., przetransportowana do Narewki i odrestaurowana. Stoi na terenie zajazdu Carski Gościniec.

* GALERIA

Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery