>
Strona główna
Dzisiaj jest 18-11-2019

Kuraszewo

Kuraszewo jest starą wsia. Zalożoną przed 1570r. w wyniku przeprowadzenia pomiary wlucznej. W 1775 r. liczyla 68 domów (298 mieszkańców). Mimo że wieś była polożona w niewielkiej odleglości od innych parafii prawoslawnych w Czyżach i Łosince, mieszkańcy wybudowali w 1800 r. wlasną cerkiew na tutejszym cmentarzu. W 1897 r.utworzono samodzielną parafię Kuraszewo ze świątynią parafialnę p.w. św. Antoniego Pieczerskiego . Rok poźniej mieszkańcy Kuraszewa postanowili wybudować świątynię.
Po pierwszej wojnie światowej wladze państwa polskiego nie pozwolily tu na otwarcie parafii prawoslawnej. Zabrane grunty cerkiewne i światynię przekazano w 1925 r. neounitom. Wśród tutejszej ludności zaczął siękonflikt wyznaniowy, który trwał aż do 1939 r. Konflikt ten był bezpośrednim skutkiem polityki prowadzonej przez władze II Rzeczypospolitej w latach 1925 – 39 wobec mniejszości wyznaniowych i narodowych.
Grekokatolicy (unici) i prawosławni mięli wspólny język liturgiczny , podobnie wygladające świ.ątynie i obrzędowość. Cechy charakterystyczne obrzędowości prawoslawnej to m.in. : bierzmowanie oraz z chrztem komunia pod dwiema postaciami, rozwinięte spiewy liturgiczne oraz posługiwanie się kalendarzem juliańskim. Prawoslawie i grekokatolicyzm - to jednak dwa różne wyznania. Unici na mocy unii brzeskiej (1596 r.) zostali zobowiązani do uznania późniejszych dogmatów Kościoła Katolickiego, m.in. : o zwierzchnictwie papieża, o czyśćcu, o niepokalanym poczęciu NMP. Zachowali dotychczasowa obrzędowość i organizację kościelną. Z upływem czasu zaczęli przyjmować coraz więcej elementów z łacińskich zwyczajów i obrzędów liturgicznych. W wystroju swiątyń pojawiły się ławki, konfesjonały, ambony czy organy.
Po kasacji unii w (1839 r.) decyzją administracji carskiej wszystkie świątynie należące do Kościola unickiego zostaly przeksztaucone w prawoslawnej. W niepodległej II Rzeczypospolitej postrzegane jako narzędzie rusycyfikacji . Prubowano więc wprowadzić neounię na terenach dawnego zaboru rosyjskiego.
Na bialostoczyźnie zrazygnowano z posługi duchowieństwa grekokatolickiego z Galicji w obawie , aby nie było ono narzędziem agitacji polityczno-proukraińskiej . Lokalni kaplani byli więc renegatami. Częśćcimieszkańców Kuraszewa poslugę niusł kaplan unicki, pozostałym - kapłani prawoslawni z parafii Czyże. Ostatecznie neounia zakończyła się fiaskiem. W 1932 r. po rozprawie wygranej przed sądem Rzeczypospolitej, budynek cerkwii przekazano wyznawcom prawosławia . Podczas okupacji niemieckiej placowka neounicka przestała funkcjonować . Wówczas cerkiew wyremontowano, m.in. dobudowano do niej dzwonnicę. Obecnie wśród mieszkańców silnie jest przywiązanie do wiary prawoslawnej i ugruntowane przekonanie, że prawoslawni są z dziada pradziada.
TABLICA INFORMACYJNA W KURASZEWIE

Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery