>


Strona główna
Dzisiaj jest 22-9-2023

Starzyna


Rezerwat leśny. Utworzony na podstawie zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 października 1979 roku (Monitor Polski Nr 28 z 31 października 1979 roku, poz. 141, § 6). Położony jest w południowo-zachodniej części Puszczy Białowieskiej (przy granicy Państwa), na terenie gmin Hajnówka i Dubicze Cerkiewne oraz Nadleśnictwa Hajnówka. Powierzchnia rezerwatu wynosi 370,08 ha.WIĘCEJ O REZERWACIE

* GALERIA
*Pokaż Hajnówka-Przewłoka-Starzyna na większej mapie

Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery