>


Strona główna
Dzisiaj jest 22-9-2023

Teremiski


Teremiski – osada Budników zajmujących się produkcją węgla drzewnego, smoły i potażu. W roku 1775 wieś należała do Straży Hajnowskiej. Wieś powstała po zwinięciu bud potażowych w 1792 r. na uroczysku o tej samej nazwie. Wieś nie służyła ochronie Puszczy lecz była osadą przemysłową tak jak Budy i Pogorzelce. Eksploatację przemysłową Puszczy zapoczątkował król Zygmunt August. Sprowadzono specjalistów z Moraw i Żmudzi, osiedlono ich miedzy innymi na terenie Teremisek. Zajęli się oni produkcja potażu, smoły i węgla drzewnego.

W czasie pierwszej wojny światowej wszyscy mieszkańcy opuścili domy by ruszyć w głąb Rosji za wycofującą się armią carską. Po powrocie w latach 1918-1924 odbudowali spalone siedliska. W okresie międzywojennym większość z nich znalazła zatrudnienie w przemyśle leśnym. W 1941 r. wszystkie wsie leżące wewnątrz Puszczy zostały spacyfikowane przez Niemców: domostwa spalono a mieszkańców wysiedlono poza obszar leśny. Pacyfikacja wsi nastąpiła w dniach 25-27 lipca 1941 r. Mieszkańcy powrócili po wojnie by ponownie odbudować gospodarstwa.
Wieś próbowała też zlikwidować władza ludowa. Z inicjatywy Ministerstwa Leśnictwa w 1948 roku przygotowano plan przesiedlenia mieszkańców trzech sąsiadujących ze sobą wsi puszczańskich na ziemie poniemieckie, w okolice Gołdapi. Opróżnione w ten sposób polany puszczy miały zostać zalesione. Wobec braku zainteresowania ze strony mieszkańców w 1949 z akcji przesiedleńczej zrezygnowano.

W miejscowości znajduje się Uniwersytet Powszechny im. Jana Józefa Lipskiego, jest to nieformalna uczelnia, której współtwórcą był Jacek Kuroń. We wsi urodził się Borys Nikitiuk (1933-2005) historyk, dziennikarz prasowy i radiowy. Ciekawa inicjatywą prowadzoną tu jest„Stodoła z Kulturą” w ramach działalności Uniwersytetu Powszechnego. W stodole organizowane są imprezy artystyczne takie jak przedstawienia teatralne, występy muzyczne, w których uczestniczą studenci uniwersytetu, ale także turyści i ludność miejscowa nie tylko jako widzowie.

Nieopodal wsi znajduje się Dąbrowa w Teremiskach - grupa kilkunastu okazałych dębów rosnących tuż za wsią. Kilka z nich usytuowanych jest bezpośrednio na podwórkach znajdujących się tu zabudowań.

* GALERIA
Historia puszczańskich wsi
Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery