>
Strona główna
Dzisiaj jest 13-11-2019

Dubicze Osoczne Dubicze Osoczne – wieś położona ok. 1 km od trasy Hajnówka –Bielsk Podlaski, przy nieczynnej linii kolejowej do Bielska Podl. Na terenie obecnej wsi w latach 1566-69 przedstawiciel jednego z najbardziej znaczących rodów w Wielkim Księstwie Litewskim, horodniczy grodzieński, następnie łowczy hospodarski, później wojewoda smoleński Hrehory Wołłowicz osadził osaczników, bartników i strzelców. Wieś weszła w skład Leśnictwa Bielskiego.

Podczas okupacji hitlerowskiej wieś została spacyfikowana. 25 czerwca 1941 r. bezpośrednio po zajęciu  hitlerowcy spalili zabudowania , strzelali przy tym do napotkanych mężczyzn. Mieszkańców wsi wypędzono w pole gdzie ich przetrzymywano przez pewien czas pod groźbą rozstrzelania. Podczas pacyfikacji zastrzelono 5 osób i jedną raniono. Hitlerowcy spalili 11 domów i 23 budynki gospodarcze. Spłonęło lub zrabowano 21 koni, 14  krów, 23 szt. trzody chlewnej.

W 1944 r. podczas wycofywania się wojsko niemieckie dokonało we wsi licznych grabieży i zniszczeń.

Obecnie wieś zamieszkuje 120 mieszkańców.

Kilkaset metrów przed wsią  (od strony wsi Chytra) znajduje się cmentarz choleryczny z roku 1832.


Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery