>


Strona główna
Dzisiaj jest 22-9-2023

Dubicze OsoczneDubicze Osoczne – wieś położona ok. 1 km od trasy Hajnówka – Bielsk Podlaski, przy nieczynnej linii kolejowej do Bielska Podl. Na terenie obecnej wsi w latach 1566-69 przedstawiciel jednego z najbardziej znaczących rodów w Wielkim Księstwie Litewskim, horodniczy grodzieński, następnie łowczy hospodarski, później wojewoda smoleński Hrehory Wołłowicz osadził osaczników, bartników i strzelców. Wieś weszła w skład Leśnictwa Bielskiego.
Podczas okupacji hitlerowskiej wieś została spacyfikowana. 25 czerwca 1941 r. bezpośrednio po zajęciu hitlerowcy spalili zabudowania , strzelali przy tym do napotkanych mężczyzn. Mieszkańców wsi wypędzono w pole, gdzie ich przetrzymywano przez pewien czas pod groźbą rozstrzelania. Podczas pacyfikacji zastrzelono 5 osób i jedną raniono. Hitlerowcy spalili 11 domów i 23 budynki gospodarcze. Spłonęło lub zrabowano 21 koni, 14 krów, 23 szt. trzody chlewnej.
W 1944 r. podczas wycofywania się wojsko niemieckie dokonało we wsi licznych grabieży i zniszczeń.
Obecnie wieś zamieszkuje 120 mieszkańców.
Kilkaset metrów przed wsią (od strony wsi Chytra) znajduje się cmentarz choleryczny z roku 1832.

* GALERIA 2010-2012
*

Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery