>
Strona główna
Dzisiaj jest 13-12-2018

Sitki

Rezerwat leśny. Utworzony na podstawie zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 października 1979 roku (Monitor Polski Nr 26 z dnia 31 października 1979 roku, poz. 141, § 7). Położony jest w południowo-zachodniej części Puszczy Białowieskiej, na terenie gminy i nadleśnictwa Hajnówka. Zajmuje fragmenty oddziałów 667 i 668. Powierzchnia rezerwatu wynosi 34,09 ha.WIĘCEJ O REZERWACIEZDJĘCIA W GALERIACH POKAZUJĄ SIĘ PO OK. 10 SEKUNDACH

Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery