>


Strona główna
Dzisiaj jest 22-9-2023

Soce

Legenda głosi że pierwsi mieszkańcy po przybyciu w okolice Soc zauważyli niewielkie źródełko ledwie sączącej się wody. Od niego dali nazwę wsi powtarzając "soce eta wada iz ziemli ino soce". Historycznie udokumentowana informacja o tym miejscu pochodzi z 1560 r. Współcześnie na uwagę zasługuje rozplanowanie wsi nawiązujące do charakterystycznej dla tego regionu wsi tzw. "szeregówki". Zaskakujące jest to że mamy do tu czynienia z jej dwoma równoległymi częściami, oddalonymi od siebie o około 300 m. Rozdziela je naturalna granica-przepływająca środkiem rzeczka Rudnia. Obie części wsi mają swoje zwyczajowe nazwy. Fragment położony poniżej rzeki, na bardziej wilgotnym gruncie ("mokrym") mieszkańcy w swojej gwarze nazywają "Mokrany". Natomiast część zlokalizowaną powyżej strumyka to "Suchlany". Na uwagę zasługuje również kapliczka prawosławna p.w. św. Proroka Eliasza z pocz. XX w. Gruntownie przebudowana w latach 90-tych XX w., zachowała we wnętrzu lokalny, ludowy charakter. Zobaczyć w niej można ikonostas oraz wysoki krzyż z rzeźbą We wsi jest wiele drewnianych domów z początku XX w. z wyjątkowo piękną snycerką. Na każdym wyjeździe ze wsi stoją kamienne krzyże, wszystkie z tą samą datą : 1895 r. Legenda głosi iż pod koniec XIX w. Soce nawiedziła epidemia. Śmierć zebrała wówczas potężne żniwo. Zmarłych, których nie nadążano grzebać na pobliskim cmentarzu parafialnym w Puchłach, zakopywano w lesie. Wtedy to jeden z mieszkańców Soc usłyszał we śnie głos nakazujący pozostałym przy życiu mężczyznom sporządzić w ciągu jednej doby kamienne krzyże i postawić na czterech krańcach wsi, kobietom zaś połączyć je uprzędzoną w tym samym czasie nicią. Polecenie wykonano i stał się cud zaraza ustąpiła. Jak głosi legenda, jeden z krzyży nie został ukończony gdyż mężczyznom zabrakło czasu. W takim stanie krzyż ów został do dnia dzisiejszego. Na rzeźbionych krzyżach zachowały się ręcznie wykute intencje do świętych: św. Proroka Eliasza,św Antoniego Pieczerskiego i Matki Bożej. Święta parafialne obchodzone są: w trzeci dzień Wielkanocy, 14 listopada-św.Eliasza i 2 sierpnia-św. św. Kosmy i Damiana.

TABLICA INFORMACYJNA - SOCE
"Soce to wyjątkowo urokliwa miejscowość, która powstała w połowie XVI wieku. Do dziś zachowany jest historyczny układ wsi, dawna architektura. Większość domów jest drewniana i bogato zdobiona. Wieś składa się z dwóch równoległych odcinków - tzw. ulicówek biegnących równoleżnikowo, usytuowanych po obu brzegach rzeki Rudni, połączonych za sobą dwiema drogami biegnącymi z północy na południe. Część wsi leżąca po południowej stronie rzeki określana jest przez mieszkańców jako Mokrawy, a północna - Suchlany. Wszystko to tworzy nietypowy i niespotykany na Podlasiu układ przestrzenny. Soce wyglądają jakby składały się z dwóch oddzielnych, równolegle położonych wsi."
Soce. Cała wieś będzie zabytkiem- Kurier PorannyWIĘCEJ ZDJĘĆ

Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery