>


Strona główna
Dzisiaj jest 22-9-2023

Podział Puszczy
"Dzieje Puszczy Białowieskiej w Polsce przedrozbiorowej (w okresie do 1798 roku)”Warszawa 1939.reprint 2004 r.
Dzieje Puszczy Białowieskiej w Polsce przedrozbiorowej (w okresie do 1798 roku)”Warszawa 1939.reprint

Dzieje Puszczy Białowieskiej w Polsce przedrozbiorowej (1)

Mapa Puszczy Białowieskiej (podział administracyjny) według "Opisania Puszczy" w 1796 r. z uwzględnieniem podziału na nadleśnictwa w 1939 r. Kolor czerwony - granice Straży Hajnowskiej.
Edward Więcko "Puszcza Białowieska", Państwowe Wydawnictwa Naukowe 1984

Podział adm. z 1796 [1280x768]W latach 1843-1846 wadze carskie przeprowadziły w Puszczy Białowieskiej pierwsze vnowoczesne prace urządzeniowe. Obszar puszczy podzielono na 541 kwadratów, a Puszczę Świsłocką na 125 odcinków. W ciągu 5 lat wycinano las na powierzchniach szerokich linii granicznych, którymi oddzielono te oddziały od siebie. Powierzchnię ówczesnej Puszczy Białowieskiej oszacowano na 122 447 km kw., w tym 96 106 km kw. to lasy.

Odziały leśne tworzą sieć - w większości kwadratów (niektóre z nich mają inny kształt w zależności od warunków terenowych). Długość każdego z boków kwadratu to 1066 m co było równe 1 wiorście czyli mierze długości używane przez władze carskie, które nakazały podziału. Powierzchnia kwadratu to w przeważającej większości to 113 ha. Prawie wszystkie oddziały są podzielone dodatkowo na cztery pododziały oznakowane literami A,B,C i D ( w innych przypadkach dodatkowo E i F). W miejscach stykania się oddziałów i ich części znajdują się słupki z oznaczeniami - numer kwadratu i cyfra pododdziału.Numeracja ta w Puszczy Białowieskiej rośnie z zachodu na wschód i z północy na południe. Podział Puszczy nie uległ zmianie nawet po podzieleniu granicą państwową. Puszcza Ladzka przylegająca do Białowieskiej na płn. zach. ma swoją numerację. Umowna granicą obu puszcz jest tor kolejowy na trasie Hajnówka-Siemianówka. Niektóre linie oddziałowe będące granicami kwadratów wykorzystywano jako drogi, na początek do polowań carskich a w późniejszym okresie między innymi do dojazdów w miejsca eksploatacji lasu. Najczęściej używane linie - czyli tryby pozostały do dziś. Część linii nie podlegających użytkowaniu jakiemukolwiek ulega zarastaniu przez roślinność.

Mapa Guberni Grodzieńskiej z roku 1856 z fragmentem Puszczy Białowieskiej okolicy Hajnówki

Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery