>


Strona główna
Dzisiaj jest 22-9-2023

Kojły


--------------------------------------------------------------------------
Wieś należąca do dóbr królewskich. O Kojłach wspomina się już w Lustracji Województwa Podlaskiego z 1576 roku. Dokument ten informuje, iż Kojły zamieszkiwane były przez osoczników - kategorię ludności służebnej, której zadaniem było strzeżenie lasów Puszczy Bielskiej, która porastała te tereny. W owym czasie mieszkali tu również bartnicy- którzy z wyżłobionych w drzewach barci dla pszczół pobierali miód.
O mieszkańcach Kojłów mówi również podobny dokument: lustracja z 1664 roku. W XVII wieku do obowiązków mieszkańców wsi należało również wybranie spośród siebie i wyposażenie "wybrańca"- żołnierza, którego obowiązkiem było stawienie się na wezwanie władcy i uczestniczenie w wojnie.
W latach 1720 - 1722 miał miejsce spór sądowy, w którym mieszkańcy Kojłów, Nowego Berezowa, Czyżyków i innych okolicznych wsi oskarżali starostę bielskiego, Jana Klemensa Branickiego o nadużycia w pobieraniu czynszów i danin. Widać więc, iż mieszkańcy tych okolic byli aktywni w życiu obywatelskim i nie bali się dochodzić swych praw przed sądem.
Pod koniec XIX wieku wieś składała się z 78 chat, w których mieszkało 516 osób.Obecnie wieś zamieszkuje 200 osób.

Zabytki
- kurhan zbudowany prawdopodobnie przez Gotów (kultura wielbarska), na północ od wsi
- prawosławna drewniana kaplica z 1909 roku pod wezwaniem św. Aleksego.
- drewniana zabudowa wsi
- kilkanaście krzyży wotywnych rozmieszczonych na terenie całej wsi

Turystyka
Przez wieś przebiega tzw. Carski Szlak (Carski Hostineć) biegnący przez Bielsk Podlaski do Białowieży, którym podróżowali rosyjscy carowie oraz książęta i arystokraci.

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
* GALERIA
*
Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery