>


Strona główna
Dzisiaj jest 22-9-2023

Lady

Domniemane cmentarzysko użytkowane w II w. n.e. i zniszczone w czasach nowożytnych podczas wybierania piasku. Znajduje się ono w lesie pomiędzy wsiami Lady i Łuszcze. Zachował się na nim jeden grób ciałopalny bezpopielnicowy, w którym znaleziono przepalone kości ludzkie, węgielki drzewne pochodzące ze stosu, na którym spalono zmarłego oraz kilka fragmentów naczyń glinianych. Charakterystyczny sposób ich wykonania pozwala zaliczyć to znalezisko do tzw. kultury przeworskiej.
Znaleziska dokonano w 1932 r. i opisane ono zostało przez Zdzisława Rajewskiego.
ZDJĘĆ CHWILOWO BRAK
Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery