>


Strona główna
Dzisiaj jest 22-9-2023

Lipiny
Lipiny – wieś kluczowa na , uroczysko na którym król August III w roku 1758 udzielił, za zasługi Jana Bernarda Szuberta strażnika Puszczy „…zarośli na grunt zgodnych…na uroczysku Lipna i na sianożęci bagna przyległe aż po rzekę Skarbosławkę , która graniczy do pól Dubińskich…”. W 1772 r. w Lipinach miał siedzibę oberstrażnik kwatery białowieskiej – Franciszek Sawicki. 1775r. Lipiny należą do Straży Hajnowskiej.
16 września 1939 r. na terenie Lipin schronił się tu 3 Pułk Strzelców Konnych im. St. Czarneckiego kierujący się w stronę Białowieży. Po zdobyciu przez Niemców Hajnówki w dniu 17 września , miejsce postoju pułku zostało ostrzelane. W czerwcu 1942 hitlerowcy przeprowadzili pacyfikację wsi. Wówczas licząca 50 gospodarstw i ok.200 mieszkańców wieś została spalona. Mieszkańców lipin wysiedlono do pobliskich Dubin. Podczas pacyfikacji 16 czerwca został śmiertelnie ranny jeden z mieszkańców.
Do niedawna wieś lipiny była typową ulicówką. Obecnie dawna droga prowadząca od strony ul. Lipowej w Hajnówce do wsi , została zabudowana osiedlem domów jednorodzinnych . Tak więc Lipinom przybyła kolejna droga , w ten sposób wieś zatraciła dawny charakter ulicówki.
Obecnie w Lipinach mieszka 268 stałych mieszkańców (2012 r.).* GALERIA 2009 - 2022


* GALERIA 2022 -


Zdjęcia z lat 2009 - 2023, więcej w galeriach.
Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery