>


Strona główna
Dzisiaj jest 22-9-2023

GrudkiOsada w Puszczy Białowieskiej u zbiegu dróg Kamienieckiej i Próżańskiej w 499 kwadracie puszczy.
Jak podają miejscowe przekazy, osadę założono w 1914 roku na uroczysku Rassoszje, które zostało tak nazwane od rozwidlenia się w tym miejscu szosy biegnącej z Białowieży do Prużany oraz do Kamieńca (obecnie na Białorusi). Osada swą nazwę wzięła od białoruskiego słowa "hrudok”, oznaczającego teren podwyższony, pagórek. Wieś umiejscowiła się na wzgórku, po obu stronach szosy prużańskiej i kamienieckiej (królewskiej).Miejscowa ludność białoruska od samego początku nazywała osadę – Hrudki, natomiast przyjezdna ludność polska - Grudki. Pierwsze budowle w nieistniejącej jeszcze oficjalnie osadzie pojawiły się już w 1897 roku, kiedy przeprowadzono linię kolejową z Hajnówki do Białowieży.
Do rozwoju osady przyczynili się okupant niemiecki, Niemcy w Puszczy Białowieskiej pojawili się w sierpniu 1915 roku. W czasie wojny zbudowali tutaj tartak, do którego prowadziła jedna z odnóg wybudowanych przez nich kolejek leśnych. Założyli także obóz dla jeńców wojennych, których wykorzystywano przy budowie sieci kolejek i eksploatacji drewna. Ludność napływająca z różnych regionów Polski przyczyniła się do rozbudowy osady. W 1921 roku istniało tu już 16 budynków. Robotnicy mieszkali początkowo w ziemiankach, później zaczęli stawiać baraki. Ogółem osada liczyła 150 mieszkańców. W latach 30. mieszkało tu około stu rodzin. W Grudkach funkcjonowały trzy sklepy spożywcze oraz sklep galanteryjny oraz karczma "Nowość”. Tuż przed wybuchem wojny powstał sklep "Rodziny Leśnika”, a przy tartaku założono tzw. kooperatywę.
W osadzie istniała ochotnicza straż pożarna. Kolejarze z kolei mieli własną orkiestrę dętą. Działały różne organizacje i stowarzyszenia.
Po 1 września 1939 roku przez Grudki, ze względu na położenie, przewijały się różne oddziały wojska. Nastały represje sowieckie, po nich niemieckie. Niemcy część urządzeń tartacznych z Grudek wywieźli do Hajnówki.
W 1947 roku, w wyniku koncentracji przemysłu został zlikwidowany tartak. Budynki zostały rozebrane i wraz z maszynami i urządzeniami tartacznymi przewiezione do Czarnej Wsi Białostockiej (obecnie Czarna Białostocka) i Rucianego. W 1961 roku w osadzie umieszczono siedzibę filii Ośrodka Remontowo-Budowlanego Lasów Państwowych w Augustowie, która została zlikwidowana w połowie lat 90.
W 1979 roku, w lesie obok osady, oddało do użytku turystom pole namiotowe. W 1995 roku przejął je przedsiębiorca z Białowieży i urządził na nim Camping Grudki, który funkcjonuje do dzisiaj. W latach 80. Lasy Państwowe wybudowały w Grudkach kolonię budynków mieszkalnych . Przez szereg lat w okresie wakacyjnym w osadzie organizowano ochotnicze hufce pracy dla młodzieży licealnej z Białegostoku. Po likwidacji hotelu robotniczego urządzono w nim w 1997 roku kaplicę rzymskokatolicką.
W 2005 roku w pobliżu Grudek otwarto turystyczne przejście graniczne Grudki-Pererow. Mieści się tu także siedziba Leśnictwa Grudki . W 1970 roku w Grudkach mieszkało 121 osób, w 1977 – 160 osób, w 1988 - 233 osoby, w 2008 - 194 osoby. Grudki administracyjnie podlegają gminie Białowieża.

NA PODSTAWIE ARTYKUŁU " Z DZIEJÓW OSADY GRUDKI" - KURIER PORANNY -

* GALERIA
*
Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery