>


Strona główna
Dzisiaj jest 22-9-2023

Rezerwat Pokazowy BPN

Losy żubra trwale związane są z Puszczą Białowieska. To tutaj żubr przetrwał na wolności do XX w. Ostatni wolnożyjący żubr padł od kuli kłusownika w 1919 r. W 1929 r. staraniem Międzynarodowego towarzystwa Ochrony Żubra przywieziono do puszczy Białowieskiej z ogrodów zoologicznych i zwierzyńców potomków żubrów wywiezionych stąd w XIX w.Rozpoczęta hodowla restytucyjna zakończyła się sukcesem w 1952 r. żubra przywrócono naturze. Obecnie w stadach wolnych w polskiej części Puszczy żyje ponad 400 osobników tego gatunku. W rezerwatach prowadzi się hodowlę zamkniętą. Żubry tam przebywające mają znany rodowód, a celem działań hodowlanych jest zachowanie zróżnicowania genetycznego gatunku. Podstawą hodowli zamkniętej prowadzonej w Białowieży i około 200 tego typu miejscach na całym świecie jest rejestr żubrów czystej krwi zawarty w Księdze Rodowodowej Żubrów.Zwyczaj wycieczek odbywanych po Puszczy Białowieskiej i oglądanie żubrów ma wielowiekową tradycję. W połowie XIX w. powstał pomysł utworzenia specjalnej zagrody, w której umieszczone były te zwierzęta. Obecny Rezerwat Pokazowy Żubrów Białowieskiego parku Narodowego jest drugim takim obiektem w historii Puszczy. Początkowo, przed II wojną światową turyści mięli możliwość oglądania żubrów zamkniętych w zagrodzie ze specjalnie wzniesionej trybuny. Od 1989 r., po adaptacji i remoncie dawnego rezerwatu tarpanów, w przestronnych zagrodach będących imitacją warunków naturalnych można oglądać żubry i inne zwierzęta oraz żubronie (krzyśówka żubra z bydłem domowym) i koniki polskie typu tarpana.


Poza rezerwatami żubrów w skład Białowieskiego Parku Narodowego wchodzą: Obręb Ochrony Orłówka (dawny Rezerwat Ścisły), Park Pałacowy w Białowieży, Obręb Ochrony Hwożna. Białowieski Park Narodowy jest najstarszym polskim parkiem narodowym. Jego początkiem było utworzenie w 1921 r. rezerwatów leśnych w Puszczy Białowieskiej. Dwa z nich stanowiły Nadleśnictwo "Rezerwat", które przekształcono w 1932 r. w "Park Narodowy w Białowieży". W 1947 r. restytuowano go jako Białowieski Park Narodowy.
W 1977 r. został włączony do sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO, natomiast dwa lata później wpisano go, jako jedyny polski obiekt przyrodniczy , na listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości. Od 1992 r. Obręb Ochrony Orłówka wraz z przyległym doń obszarem ochrony ścisłej białoruskiego parku narodowego "Białowieskaja Puszcza" tworzy transgraniczny transgraniczny obiekt Dziedzictwa Światowego.
W 1996 r. obszar BPN powiększono do powierzchni 10 517 ha. Ochroną ścisłą w Parku objętych jest 5 726 ha Chroni się ostatnie zachowane w strefie lasów liściastych i mieszanych niżu europejskiego lasy naturalne o cechach pierwotnych. Dowodem bogactwa przyrody Białowieskiego Parku Narodowego jest fakt opisywania nowych dla nauki, a występujących tu organizmów. Symbolem parku jest żubr, gatunek uratowany od zagłady.
TABLICA INFORMACYJNA W REZERWACIE POKAZOWYM BPN
* GALERIA
*
Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery