>
Strona główna
Dzisiaj jest 25-2-2018

Mochnate


Sołectwo zamieszkuje 222 mieszkańców. Wieś Mochnate została założona przed 1570 rokiem przez królewskiego dworzanina Ostafa Chaleckiego. Wieś zasiedlono mieszkańcami ze wsi drohickich i bielskich.
Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery