>
Strona główna
Dzisiaj jest 22-1-2020

Mochnate


Sołectwo zamieszkuje 222 mieszkańców. Wieś Mochnate została założona przed 1570 rokiem przez królewskiego dworzanina Ostafa Chaleckiego. Wieś zasiedlono mieszkańcami ze wsi drohickich i bielskich.
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
* GALERIA
Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery