>


Strona główna
Dzisiaj jest 22-9-2023

Kozłowe Borki


Rezerwat leśny, utworzony w 1995 roku na podstawie zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1995 r. (Monitor Polski, 1995, Nr 33, poz. 395). Rezerwat położony jest na terenie gminy i nadleśnictwa Białowieża, w widłach rzek: Leśnej Prawej i Przewłoki, które w tym miejscu stanowią granicę z Republiką Białoruś. Obejmuje on, wg aktu powołania, obszar lasu, bagien i wód o powierzchni 246,97 ha. Od zachodu graniczy z innym rezerwatem – Przewłoka.

WIĘCEJ
* GALERIA
*

Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery