>


Strona główna
Dzisiaj jest 22-9-2023

Krzyże przydrożneKRZYŻE PRZYDROŻNE GALERIA

--------------------------------------------------------------------------
Krzyże przydrożne i kapliczki to pomniki sakralnej kultury, które są świadkami i pamiątką dziejów. Można w nich dostrzec przenikanie się różnych kultur istniejących na tych terenach. Stawiano je z różnych powodów i w różnych czasach...
Krzyże stawiano w miejscach ważnych, przy kościele; w centrum osady lub wsi wyznaczając w ten sposób ich punkt centralny; na początku lub na końcu wsi wytyczając jej granice; na rozstajnych drogach, gdzie żegnano odchodzących; w miejscu gdzie znaleziono kości ludzi dotkniętych zarazą lub poległych w potyczkach wojsk Stawiano je także przy ścieżkach prowadzących do lasu czy na skraju pól. Na krzyżach przydrożnych są wyryte, wyciosane lub namalowane farbą napisy w języku rosyjskim, białoruskim lub ukraińskim. Krzyże stawiano też dla upamiętnienia nagłej śmierci człowieka ,wierzono , że jego dusza nie zazna spokoju dopóki nie zostanie postawiony przydrożny krzyż lub kapliczka. Mieszkańcy zbierają się wokół nich, aby wspólnie się modlić, podczas nieszczęść i na ważne narady. Były znakiem kultu religijnego. Ludzie, przechodząc, zdejmowali nakrycia głowy i żegnali się.
Krzyże stawiane na rozstajach dróg stanowiły dla podróżnych punkty orientacyjne, wskazywały właściwy kierunek. Do tego miejsca idzie też kondukt żałobny, tutaj następuje pożegnanie zmarłego i odwiezienie do cerkwi lub kościoła. Najczęściej do budowania krzyży używano drewna z sosny, dębu lub brzozy. Stosowano również żelazo i kamień polny. Większość istniejących kapliczek na Podlasiu pochodzi z XIX i XX wieku. Powstało ich wówczas bardzo dużo . Krzyże fundowane były przez mieszkańców w intencjach dziękczynnych, bądź tak zwanych zaporowych – chroniących mieszkańców przed ogniem, zarazą, głodem i wojną. Przydrożne kapliczki podobnie jak i krzyże stanowią symbol kultu i wyraz pobożności przodków.
Słowo kaplica odnosi się do małej, kultowej budowli, wolnostojącej lub połączonej z większym kompleksem architektonicznym, posiadającej miejsce dla niewielkiej ilości osób.ORZESZKOWO


KOJŁY


ISTOK


HAJNÓWKA - GÓRNA


NOWOBEREZOWO


TRYWIEŻA


*Krzyże - GALERIA


Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery