>


Strona główna
Dzisiaj jest 22-9-2023

Czechy OrlańskieRezerwat przyrody Czechy Orlańskie - rezerwat przyrody położony na terenie gminy Dubicze Cerkiewne utworzony w 1995 r., o powierzchni 77,95 ha.
Celem ochrony jest:
- zachowanie naturalnego charakteru borów sosnowo-świerkowych stanowiących pozostałość dawnej Puszczy Bielskiej, wchodzącej w skład makroriegionu Niziny Północnopodlaskiej,
- udokumentowanie zjawiska kształtowania się zbiorowisk leśnych na rubieży leśno-osadniczej i fitogeograficznej.
Rezerwat będzie stanowił ważne i niezbędne dopełnienie obrazu spontanicznych przemian roślinności na gruntach porolnych. Obszar całego rezerwatu podlega ochronie częściowej z wyłączeniem jakichkolwiek zabiegów na stałych powierzchniach badawczych i w ich pasie ochronnym.
Lasy rezerwatu wykształciły się na utworach zlodowacenia środkowopolskiego w zasięgu stadiału mazowiecko-podlaskiego. Piaski i żwiry wodnolodowcowe stanowią skałę macierzystą tutejszych gleb bielicowych o średnio głębokim poziomie wód gruntowych. Teren rezerwatu porastają około 100 letni bór sosnowy i świerkowo-sosnowy. Największą powierzchnię zajmuje bór brusznicowy a w płaskich obniżeniach występuje bór trzęślicowy. Podszycie i runo są dobrze rozwinięte i zawierają wszystkie typowe elementy zbiorowisk borowych. Flora obejmuje 13 gatunków drzew, 10 gatunków krzewów, 11 gatunków krzewinek, około 90 gatunków roślin zielonych i 15 gatunków mszaków. Ochronie ścisłej podlegają m. in. :
goździk piaskowy, wawrzynek wilcze łyko, widłaki, tyszczec wiechowaty, pomocnik baldaszkowaty, arnika górska, tajęża jednostronna. Ochronie częściowej podlega m. in. kruszyna, bagno zwyczajne, mącznica lekarska, porzeczka czarna i kalina, marzanna wonna.
* REZERWAT CZECHY ORLAŃSKIE I OKOLICA - GALERIA
Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery