>
Strona główna
Dzisiaj jest 13-12-2018

Czechy OrlańskieRezerwat przyrody Czechy Orlańskie - rezerwat przyrody położony na terenie gminy Dubicze Cerkiewne utworzony w 1995 r., o powierzchni 77,95 ha.

Celem ochrony jest:

- zachowanie naturalnego charakteru borów sosnowo-świerkowych stanowiących pozostałość dawnej Puszczy Bielskiej, wchodzącej w skład makroriegionu Niziny Północnopodlaskiej,

- udokumentowanie zjawiska kształtowania się zbiorowisk leśnych na rubieży leśno-osadniczej i fitogeograficznej.

Rezerwat będzie stanowił ważne i niezbędne dopełnienie obrazu spontanicznych przemian roślinności na gruntach porolnych.
Obszar całego rezerwatu podlega ochronie częściowej z wyłączeniem jakichkolwiek zabiegów na stałych powierzchniach badawczych i w ich pasie ochronnym.
Lasy rezerwatu wykształciły się na utworach zlodowacenia środkowopolskiego w zasięgu stadiału mazowiecko-podlaskiego. Piaski i żwiry wodnolodowcowe stanowią skałę macierzystą tutejszych gleb bielicowych o średnio głębokim poziomie wód gruntowych.
Teren rezerwatu porastają około 100 letni bór sosnowy i świerkowo-sosnowy. Największą powierzchnię zajmuje bór brusznicowy a w płaskich obniżeniach występuje bór trzęślicowy. Podszycie i runo są dobrze rozwinięte i zawierają wszystkie typowe elementy zbiorowisk borowych.
Flora obejmuje 13 gatunków drzew, 10 gatunków krzewów, 11 gatunków krzewinek, około 90 gatunków roślin zielonych i 15 gatunków mszaków. Ochronie ścisłej podlegają m. in. :

goździk piaskowy, wawrzynek wilcze łyko, widłaki, tyszczec wiechowaty, pomocnik baldaszkowaty, arnika górska, tajęża jednostronna. Ochronie częściowej podlega m. in. kruszyna, bagno zwyczajne, mącznica lekarska, porzeczka czarna i kalina, marzanna wonna. http://www.dubicze-cerkiewne.pl/ekologia.htm#rezerwat-czechy_orlanskie


ZDJĘCIA W GALERIACH POKAZUJĄ SIĘ PO OK. 10 SEKUNDACH

Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery