>


Strona główna
Dzisiaj jest 22-9-2023

Parafia Podwyższenia Krzyża


--------------------------------------------------------------------------

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (1955-1965) z mozaiką z 1977 r. w apsydzie według projektu prof. Wiktora Zina z Krakowa oraz zabytkowymi organami firmy "Schlag und Söhne" z XIX w. (w okresie letnim odbywają się koncerty muzyki organowej i kameralnej). Nowy murowany kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św. został wzniesiony wokół dotychczasowej kaplicy, według projektu arch. Stanisława Marzyńskiego z Warszawy. Budowę zainicjował 23 lutego 1946 roku ks. Józef Moniuszko (1887-1958), proboszcz hajnowski (1939-1947). Wznoszenie fundamentów zostało rozpoczęte 28 sierpnia 1948 roku, a już 14 listopada ks. prał. Henryk Humnicki (1873-1959), wikariusz kapitulny diecezji pińskiej (1946-1950), poświęcił kamień węgielny. Jednak władze komunistyczne zablokowały budowę. Prace wznowiono dopiero 14 września 1957 roku, staraniem ks. Ignacego Wierobieja (1896-1970), proboszcza hajnowskiego (1947-1970). W dniu 2 września 1963 roku poświęcił on prezbiterium i odprawił pierwszą Mszę Św. Wznoszenie gmachu obecnej świątyni zakończono 27 listopada 1965 roku. Obok kościoła, po drugiej stronie ul. Ściegiennego, stoi piętrowa, murowana plebania, wzniesiona latach 1978-1980, według projektu arch. Grażyny Nasierowskiej z Białegostoku. Pracami budowlanymi kierowali: wspomniany ks. kan. Alfons Trochimiak i ówczesny wikariusz (1972-1982) ks. mgr Kazimierz Siekierko. W 1983 roku został zbudowany budynek katechetyczny, według projektu Tadeusza Mroza z Hajnówki, staraniem wspomnianego wyżej ks. kan. Alfonsa Trochimiaka. Staraniem księdza proboszcza ks. prał. mgr Mariana Świerszczyńskiego w 2001 roku została zakupiona działka po byłym dworcu PKS, dzięki czemu plac przykościelny został znacznie powiększony. W czerwcu 2002 rokuodsłonięto przy świątynii pomnik Jana Pawła II. W dniu 3 maja 2008 r. Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce miała 85-tą rocznicę powstania. Uroczystej Mszy św. przewodniczył Biskup Antoni Dydycz.
--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
* GALERIA
Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery