>


Strona główna
Dzisiaj jest 22-9-2023

Białowieża


Białowieża jest zespołem wsi na Polanie Białowieskiej, połączonych administracyjnie w jedną miejscowość. Tworzą ją historyczne wsie: Stoczek, Tropinka, Centrum, Wojciechówka, Krzyże , Zastwa. Historia Białowieży nierozerwalnie jest związana z polowaniami monarchów, Puszcza Białowieska była ulubionym miejscem łowów kolejnych władców Rzeczypospolitej.
Pierwsze wzmianki o nazwie Białowieża znajdziemy w pracy Długosza pod datami 1409 i 1426. Rozwój osady datowany jest na koniec XVI w. Wówczas na terenie obecnej Polany Białowieskiej wzniesiono królewski dwór myśliwski. Nazwa Białowieża może pochodzić z języka jaćwieskiego "biało wiesu", co oznaczać miało "miejscowość nad mokradłami", lub od drewnianego dworku, którego biała wieża kontrastowała z zielenią otaczających lasów. Jeszcze inne wyjaśnienie wskazuje na istnienie romańsko-gotyckiej wieży (1271 r.) w pobliskim Kamieńcu. Najlepiej opisanym dworem jest rezydencja króla Augusta III Sasa. Przy dworze założono folwark, który stopniowo rozrastał się. W 1796 r. przy folwarku znajdowały się wsie Stoczek i Podolany, mieszkali w nich włościanie. W I poł. XIXw. nastąpiły znaczne zmiany w stylu życia mieszkańców Białowieży i w sposobie prowadzenia gospodarki leśnej. Były one wynikiem zniszczeń związanych z kampanią napoleońską w Rosji (1812r.) oraz konsekwencji powstania listopadowego(1830-1831).Za udział w powstaniu zesłano na Syberię pracowników administracji leśnej i ich rodziny. Do Puszczy sprowadzono leśnikow wyznania prawosławnego z obszaru Rosji. Car wydał dekret nakazujący zmianę wyznania unickiego na prawosławie. W latach 1888-1894 wzniesiono tu jedyny na terenie zaboru rosyjskiego pałac carski. Towarzyszyła mu cerkiew dworska i wiele innych budynków oraz park. Okres I wojny światowej nie zahamował rozwoju gospodarczego Białowieży. Pod koniec 1919 r. , Białowieżę zamieszkiwało ok 2 tys. osób a w 1939 r. osada liczyła już ok. 9 tys. mieszkańców. Za okupacji sowieckiej, podczas II wojny światowej, wywieziono na Syberię pod różnymi pretekstami ok. 1500 mieszkańców Białowieży. W okresie okupacji niemieckiej ludność Białowieży zmniejszyła się o ok. 2400 osób. Po wojnie kompleks lasów Puszczy Białowieskiej władze sowieckie przedzieliły granicą państwową.
Obecnie w miejscowości mieszka ok. 2000 osób, a cała gmina liczy ok. 3000 osób. Wielu dzisiejszych mieszkańców Białowieży to potomkowie królewskiej służby łowieckiej "strzelców", "osoczników" oraz carskich strażników łowieckich. Społeczność białowieska to swoista mieszanka narodowa i wyznaniowa. Zgodnie mieszkają tu wierni prawosławni, katolicy, baptyści, zielonoświątkowcy, Świadkowie Jehowy i inni. Większość mieszkańców Białowieży należy do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
TABLICA INFORMACYJNA W BIAŁOWIEŻY

WIĘCEJ

* GALERIA
* FILM 2010

FILM 26.09.2020
OBIEKTY WARTE ZOBACZENIA
Polana Białowieska
Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery