>


Strona główna
Dzisiaj jest 22-9-2023

RadźkiRadźki (Ratki, Raczki, Radki, Ratkowszczyzna) to dawna wieś plebanii narewskiej. Pierwsze wzmianki o istnieniu tej wsi pochodzą już z roku 1542. Po 1560 roku Raczki były folwarkiem probostwa narewskiego, w którego skład wchodziły ziemie „królewskiego obrubnika Raczka”, od którego zapewne wzięła się nazwa wsi. Inwentarz kościoła z 1700 roku wymienia następujące grunty pozostające pod administracją folwarku Raczki: wieś Raczki – 3 włóki i 6 poddanych, wieś Horodczyn – ogrody i 11 poddanych, wieś Lachy – 10 morgów, wieś Klejniki – 13 włók i 9 poddanych, wieś Łopuchówka – 3 morgi. Do dóbr kościelnych zostało przypisanych także sześciu poddanych w Narwi. Pod koniec XVIII w. dzierżawcą folwarku Raczki był major Józef Koc, usunięty z dzierżawy przez władze pruskie w 1792 roku za udział w insurekcji kościuszkowskiej. Folwark przeszedł na skarb państwa wraz ze wsiami Lachy, Łopuchówka, Horodczyn i częścią Klejnik. Od 1807 roku folwark Raczki był w posiadaniu skarbu rosyjskiego. W 1864 roku mieszkańcy Tyniewicz Wielkich i Małych prosili o umożliwienie wzięcia folwarku w dzierżawę. Obecnie wieś Radźki jest wsią typowo rolniczą. Zamieszkuje ja niewiele, bo zaledwie 25 osób. Miejscowość położona jest w południowej części Gminy Narew, około 2 km od drogi z Narwi do bielska Podlaskiego.

ZDJĘCIA Z ROKU 2011


Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery