>


Strona główna
Dzisiaj jest 22-9-2023

SkaryszewoSkaryszewo w latach 1660 – 1680 przedmieście Narwii (źródło – akta metrykalne cerkiewne).Była to wieś mieszczańska zalorzona około 1745 – 1750 roku na lewobrzeżnej stronie rzeki Narew w odległości 3 km na zachód od miasteczka Narew. Skaryszewo było miejscowością typowo rolniczą , położoną na slabych gruntach ornych lecz z dość ciekawym krajobrazem.
Nieopodal wsi znależc można po dworze Dorohatynka (obecnie Doratynka) z 1627 roku (akta 1793 r.). Miejscowość w większości zamieszkala ludność białoruska.
Akta dworu Dorohatynka z 1804 r. wzmiankują iż naprzeciwko wsi Skaryszewo znajdowala się karczma. Z akt metrykalnych wynika iż istniały Mogiłki Skaryszewskie (Xięga 1814 – 1816). W XVIII-XIX w . Skaryszewo zamieszkiwało 34, natomiast w 1880 r. (spis parafian, Xięga 1887 – 1880) tylko 22 gospodarzy. Ciężkim i okrutnym dla Skaryszewa okazał się 1855 rok, kiedy to tragiczne żniwo zebrała epidemia cholery. W ciągu dwóch dni 25 i 26 lipca – zmarło 23 mieszkańców Skaryszewa . Następne spustoszenie przyniusł 1913 rok , gdy na tyfus zmarło 13 osób . Z okresu świetności wsi, rozwijającej się i tętniącej życiem, z 34 nazwisk mieszkańców Skaryszewa pozostały jedynie 4 nazwiska.

(Tablica informacyjna we wsi Skaryszewo, tekst M. Filijanowicz – wlaściciel prywatnego muzeum „Chata”).
Historia wsi na stronie Gminy Narew.

--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------* GALERIA
Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery