>


Strona główna
Dzisiaj jest 22-9-2023

Golakowa Szyja
Niewielka osada na skraju Puszczy Białowieskiej przylegająca do jej 72 kwadratu. Dawna nazwa to Holakowa Szyja zmieniona na obecną po II wojnie światowej.Zamiast „H” wprowadzono „G” jak kilka innych nazw wsi spolszczono w tym okresie przez co dawne nazwy zatraciły swój dawny charakter jak np. Sawiny Gród.
„Szyja”, czyli podłużny zakrzywiony obszar (łąka lub pole) należący do dawnego mieszkańca tych terenów o imieniu (nazwisku) Hola, lub Holak.
*
*
Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery