>


Strona główna
Dzisiaj jest 22-9-2023

Iwanki (Rohozy-Iwanki) Wieś w gminie Narew na trasie Narew -Ogrodniki. Położona tuż przy wsi Rohozy.Nie ma widocznej granicy między wsiami , jest nią tylko przydrożny krzyż.
Założone prawdopodobnie w XV wieku, były dawniej wsią bojarską. Bojarzy, będący drobną szlachtą ruską, osadzani byli tu dla utrzymania dróg, zapewnienia bezpieczeństwa podróżnym a także podtrzymywania kontaktów między dworami. Nazwa wsi wywodzi się od imienia bojara Iwańca Miłoszewicza, który wraz z braćmi osiedlił się w końcu XV wieku nad rzeką Hwozdnicą. Obecnie do sołectwa Iwanki należy także sąsiednia wieś Rohozy, można właściwie stwierdzić, iż tworzą one jedną wieś.


* GALERIA
*Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery