>


Strona główna
Dzisiaj jest 22-9-2023

NowoberezowoCmentarz zlokalizowany na trasie Noweberezowo-Wygoda. Umiejscowienie cmentarza z dala oda zabudowań wiejskich nakazywało prawo pruskie z roku 1771. Przy drodze pomiędzy dwiema trasami (Hajnówka-Noweberezowo i Hajnówka — Zbucz) znajdują się dwa cmentarze. Jeden widoczny z drogi — nowszy cmentarz z ok. 1925 r. Znajduje się na nim Cerkiew pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego zbudowana w Czyżykach w 1840 r. Cerkiew przeniesiona na obecne miejsce w roku 1925. Budynek ten wyremontowano gruntownie w latach 2013-14. Konsekrowano 19.06.2014 r. Drugi, przylegający cmentarz do tej samej drogi jest starszym — nieużywanym cmentarzem. Znajduje się on w lesie obok nowego cmentarza.06.2012

05.2014

08. 2020


* GALERIA
*Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery