>


Strona główna
Dzisiaj jest 22-9-2023

LeniewoPołożony nad rzeką Łoknicą , folwark Leniewo powstał zapewne w XV w.Nazwę zawdziecza pierwszemu osadnikowi Żukowi Leniewiczowi Od XVI do XVIII w. majątek należał do ziemian łoknickich. W polowie XIX w . właścicielką Leniewa , Łoknicy i Miękiszow była Brygida Kaluchiewiczowa. Do majątku należało 216 osób zobowiązanych do odrabiania pańszczyzny. Dwor znajdował się w samej wsi, która była podzielona na dwie części – obszary stanowiące bezpośrednio tzw. ogrody i sady dworskie oraz tereny zamieszkale przez chłopow. Jeszcze w latach 70-tych , XX w. istniala część sadów., obecnie jednak nie ma po nich śladu. Po uwlaszczeniu chlopow w ogrodach dworskich znajdowala się kaplica rzymskokatolicka, o której istnieniu zmiankuje dokument z 1750 r. W 1896 r. w Leniewie znajdowało się 38 domów , zamieszkałych przez 236 osób.
Najstarszy dom we wsi ma ok. 150 lat (znajduje się naprzeciwko domu z nr.38). Na terenie jednego z gospodarstw (nr. 15) zobaczyć można krzyż postawiony przed laty przez jednego z mieszkańców. To świadectwo tragicznej historii człowieka, który czterokrotnie się żenil. Jego trzy żony zmarły na nieznaną chorobę. Gdy ożenił się po raz czwarty, postanowil postawić krzyż w intencji uchronienia żony przed śmiercią .
Przez wieś wiedzie trasa szlaku turystycznego „ Carski Hostiniec”.

--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
* GALERIA 2011
Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery