>


Strona główna
Dzisiaj jest 22-9-2023

Wysokie Bagno


Rezerwat wysokie Bagno Powierzchnia 78,92 ha, z tego około 1 ha powierzchni rzeki Narewka. Rezerwat utworzono w 1979 r. w celu zachowania fragmentu Puszczy Białowieskiej obejmującego rozległe torfowisko porośnięte naturalnym borem świerkowym oraz odcinek rzeki Narewka ze stanowiskiem bobrów. Dawne łąki w wyniku sukcesji lasu zostały zajęte w większości przez olszę , brzozę i wierzby. W środkowej części rezerwatu miąższość torfu przekracza 3 m. Bór świerkowy ma charakter borealny i posiada bardzo bogatą florę mchów, a drzewa rosną tu na niewielkich wyniesieniach. Między nimi występują podtopione dolinki w których pojawiają się gatunki olsowe i bagienne, zaś na wywyższeniach grupują się rośliny borowe. Zbiorowisko to uzależnione jest od wysokiego poziomu wód gruntowych.
Południową część rezerwatu zajmuje właściwa dolina Narewki która płynie tu korytem sztucznie przekopanym w XVIII wieku i w latach 60-tych XX wieku.
Badania prof. A.W. Sokołowskiego prowadzone w latach 1974 -1998 , wykazują wzrost żyzności siedlisk leśnych przejawiający się wzrostem liczby gatunków roślin oraz zajmowaniem dużych powierzchni przez pokrzywę i malinę, rośliny azotolubne. Obniżenie poziomu wody wykorzystuje kornik drukarz zabijający świerki na dużych fragmentach rezerwatu.
TABLICA INFORMACYJNA W REZERWACIE WYSOKIE BAGNO
* GALERIA
* Rezerwat Wysokie Bagno WIĘCEJ
FILM
Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery