>
Strona główna
Dzisiaj jest 22-3-2019

WILCZY SZLAK


Kosy Most - Masiewo
Szlak znajduje się na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Rozpoczyna się w uroczysku Kosy Most, gdzie postawiono wieżę widokową, przeznaczoną głównie do obserwacji ptaków w dolinie Narewki. Dalej prowadzi do uroczyska "Wilczy Szlak" (od niego nazwano tą trasę), z dobrze zachowanym białowieskim grądem i potężnyni dębami. Dalej prowadzi leśnymi drogami do uroczyska "Głuszec". Szlak kończy się w Masiewie, na tzw. Polanie Masiewskiej.

ZDJĘCIA W GALERIACH POKAZUJĄ SIĘ PO OK. 10 SEKUNDACH


Składnica "Szypulowa" powstała w okresie międzywojennym. Jako miejsce do gromadzenia drewna do transportu kolejką wąskotorową. Swoją nazwę przejęła po mieszkającym nieopodal torowym o nazwisku Szypul.
Jego dom tzw. " troviniarka" zbudowany był z drewnianego szkieletu, który z dwóch stron obito deskami, a w środek wsypano trociny. Składnica przez dziesiątki lat pełniła swą funkcję. Ziemia uległa silnemu ubiciu, a gromadzące się pokłady kory zmieniły jej strukturę i kwasowość, co utrudnia odnowienie lasu w tym miejscu. Z czasem składnica została zasiedlona przez gatunki roślin i zwierząt charakterystycznych dla miejsc otwartych (światło - i ciepłolubnych). Obecnie dkładnice takie jak ta stanowią enklawy otwartej przestrzeni w zwartych drzewostanach puszczańskich. Są oazami życia i miejscem żerowania zwierząt nie raz bardzo rzadkich, związanych ze środowiskami leśno-łąkowymi. Co kilka lat składnica "Szypulowa" jest wykaszana w celu zapobieżenia jej zarastaniu przez krzewy i drzewa.
(tekst-tablica na Wilczym Szlaku)
Pomnikowy dąb szypułkowy (Quercus robur L.) jest jednym z dwóch gatunków rodzimych dębów występujących w Puszczy Białowieskiej. Wznosi się ponad korony innych drzew dorastając do wysokości ponad 36 m, jego grubość w pierśnicy (wys. 1,30 m od ziemi) wynosi ok. 180 cm a obwód ok 560 cm. Jego wiek jest szacowany na blisko 350 lat. Dąb jest gatunkiem cennym pod wieloma względami, gdyż związanych jest z nim szereg organizmów żywych. Ten gatunek upodobało sobie wiele przedstawicieli puszczańskiej fauny i flory, często niewidocznych gołym okiem. Jego konary porastają glony, grzyby i porosty. Grzyby rozwijają się na gałęziach, a w późniejszym wieku również w tkankach drzewa, doprowadzając często do jego powolnej śmierci. W gałęziach gnieżdżą się liczne gatunki ptaków z rzadkim bocianem czarnym i orlikiem krzykliwym. Liczne dziuple zamieszkują drobne ssaki. Równie bogaty jest świat owadów, które swój rozwój związały z dębem.

(tekst - tablica informacyjna na Wilczym Szlaku)Głazy narzutowe są granitowymi okruchami skalnymi przyniesionymi przez lądolód z Półwyspu Skandynawskiego. Głazy w Puszczy Białowieskiej pochodzą najprawdopodobniej z okresu zlodowacenia środkowopolskiego, leżą tu już więc około 150 tysięcy lat. Większość głazów narzutowych ma obły kształt będący efektem długotrwałego tarcia i toczenia po podłożu. W okresie ustąpienia lądolodu wody roztopowe wymywały z topniejących mas lodowych materiał skalny sortując go w zależności od uziarnienia. Części pyliste były unoszone przez wodę najdalej, piaski i żwiry osiadały szybciej, natomiast duże okruchy skalne zostawały prawie na miejscu.
(tekst-tablica na Wilczym Szlaku)Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery