>
Strona główna
Dzisiaj jest 21-10-2018

Miejsca pamięci narodowej

* Miejsce po Krzyżu z 1772 roku- obecnie pozostałości krzyża z 1936 r. oraz krzyż z 1992 r (Leśnictwo Postołowo w oddziale 215Ca)


XII.2011-V.2013
* Pomnik powstańców z 1863 roku -„Obóz i mogiła powstańców 1863-64” (Leśnictwo Olszanka w oddziale 514Ef)


IV.2012
* Pomnik partyzantów z II wojny światowej – „Pomnik ten symbolizuje walkę partyzantów polskich i radzieckich z faszyzmem niemieckim na terenie Puszczy Białowieskiej” (Leśnictwo Łozice w oddziale 536Bf)


IV.2013
* Miejsce po mogile żołnierza radzieckiego z II wojny światowej – „Paweł Wysiagin- żołnierz armii radzieckiej poległ w 1944 r.” (Leśnictwo Wilczy Jar w oddziale 419Da)


IV.2009
* Obelisk partyzantów z II wojny światowe j- „W ramach obchodów tysiąclecia państwa polskiego upamiętniamy pole walki partyzantki polsko- radzieckiej w latach 1941-1944” (Leśnictwo Postołowo w oddziale 211Af)


VIII.2010
* „Miejsce straceń 142 mieszkańców Hajnówki i okolic zamordowanych przez hitlerowskich barbarzyńców w dniach 12.V.1942 r. i 17.IX.1943 r.” (Leśnictwo Kryniczka w oddziale 355Aa)


VI.2013
* „Miejsce uświęcone krwią jeńców radzieckich i 22 osób cywilnych zamordowanych przez hitlerowców w styczniu 1942 r.” (Leśnictwo Kryniczka w oddziale 355Cc)


VI.2009
* Mogiła partyzantów AK z 1945 roku (Leśnictwo Topiło w oddziale 666Ac)


VI.2010
* Krzyż ofiar NKWD z 1945 roku - „Pamięci ofiar zbrodni dokonanej w tym miejscu przez NKWD 23.VI.1941 na 16 mieszkańcach Siemiatycz i okolic” (Leśnictwo Judzianka w oddziale 382Bb)


VI.2010
* Pomnik powstańców z 1863 r. - „Obóz i mogiła powstańców 1863-64” (Leśnictwo Leśnica w oddziale 575C)(aktualnie zdjęcia brak)
* Mogiła żołnierska z I wojny światowej - Tu spoczywa 32 nieznanych żołnierzy niemieckich i 9 żołnierzy rosyjskich poległych w latach 1914-1918 (m. Hajnówka)


2009
* Pomnik „Pamięci bohaterskiego obrońcy Hajnówki przed najazdem hitlerowskim w 1939 r. - Plut. Bolesława Bierwiaczonka” (m. Hajnówka)


* Pomnik „Ofiarom wojen, przemocy i represji” (m. Hajnówka)


2012
* Pomnik „1863 - Tu spoczywają powstańcy polegli w walce o wyzwolenie ojczyzny” (w. Orzeszkowo)


* Pomnik „Pamięci leśników i ich rodzin zamordowanych przez okupantów w łagrach i obozach w latach 1939- 1945” (w. Topiło)


VII.2008-IV.2012
* Pomnik „ Tu spoczywają partyzanci radzieccy polegli w czasie II wojny światowej” (Leśnictwo Słobódka w oddziale 726B) (aktualnie zdjęcia brak)
Więcej o miejscach pamięci w Hajnówce i okolicy.
Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery