>


Strona główna
Dzisiaj jest 21-10-2020

Cerkiew Opieki Matki Bożej


--------------------------------------------------------------------------Obecna świątynia jest jednym z najpiękniejszym obiektów sakralnych doliny Narwi. Nie jest to jednak pierwsza cerkiew w tym miejscu. Powstanie pierwszej świątyni wiąże się z ludową legendą o objawieniu w XVI w. ikony Matki Boskiej Opiekuńczej. Na niewielkim wzgórzu, na którym stoi obecna cerkiew, rosła olbrzymia lipa. Pod nią w szałasie zamieszkał stary człowiek cierpiący na obrzęk nóg. Kiedy pewnego dnia modlił się żarliwie pod drzewem, na jego wierzchołku zobaczył obraz Matki Bożej. Wkrótce potem wyzdrowiał. Miejsce to zwano odtąd Puchły nazwa pochodzi od słowa "opuchli", którym określano w lokalnej gwarze m.in. obrzęknięte kończyny. Inny przekaz mówi, że ikona objawiła się wszystkim mieszkańcom wioski proszącym o ochronę przed złym dziedzicem.
Po jakimś czasie na miejscu cudów wzniesiono cerkiew (w 1756 r.), w której umieszczono cenną ikonę. Kilkanaście lat później, w 1771 r. świątynia spłonęła. Prawdopodobnie zniszczeniu uległa też owa oryginalna ikona objawionej Matki Bożej. Ta, która obecnie jest otaczana kultem powstała - po 1781 r. Wskazuje na to typowy dla tego okresu typ ujęcia ikonograficznego. Na ikonie "Pokrow" widać Matkę Boską z koroną na głowie, w drapowanej sukni. Postać stoi na obłoku. W dolnej części przedstawienia umieszczono przedstawicieli stanów: władcę, szlachtę, hierarchów cerkwi, mnichów. Ikona była umieszczona w ołtarzu następnej świątyni wzniesionej w 1798 r. Ta druga cerkiew w Puchłach była wielokrotnie przebudowywana i dotrwała do początku XX w. Współczesną cerkiew budowano w latach 1913-18. Do sanktuarium p.w. Opieki Matki Bożej w Puchłach i dziś pielgrzymują wierni. Jest to miejsce szczególnego kultu Matki Bożej. Lipa na której miało miejsce objawienie, żyje do dzisiaj. W ciągu dwóch wieków z jej odrostów wyrosły potężne drzewa. Wraz z równie wielkimi dębami tworzą grupę 15 pomników przyrody.
W okół cerkwi można zobaczyć kamienne krzyże z końca XIX w. a w zabytkowym murze cerkiewnym wybudowano rodzinny grobowiec, który jest miejscem spoczynku wieloletniego proboszcza Trześcianki Grzegorza Sosnowskiego i jego żony Leoniły. Ojciec G. Sosnowski w pobliskim uroczysku Stawok (przy drodze z Puchłów do Trześcianki) założył w 1850 r. szkołę cerkiewno-nauczycielską. Była ona pierwszą w imperium rosyjskim placówką oświatową prowadzącą powszechną edukację dla niepiśmiennych chłopów. Niemal cały ośrodek zniszczono w czasie I wojny światowej. Dziś z dawnej świetnościzespołu szkół w uroczysku Stawok nie pozostał żaden ślad, nawet w urzędowym nazewnictwie. Święta parafialne w Puchłach obchodzone są w drugi dzień Święta Trójcy Świętej (siódmy poniedziałek po Wielkanocy) oraz 14 października (Pokrowa)

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
* GALERIA
* WOKIPOEDIA
Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery